Lip
2014

Jak dbać o motywację?

Samych siebie postrzegamy przez pryzmat naszych działań i zachowań. W momencie, gdy nie uda nam się osiągnąć zamierzonego celu, popadamy we frustrację. Wewnętrzny krytyk obniża nasze poczucie wartości i demotywuje do dalszych działań. Aby uniknąć tej sytuacji,warto zdać sobie sprawę, jaki jest jej powód. Nie wynika on bowiem z braku umiejętności czy kompetencji, ale z wyboru niewłaściwych celów. Jeśli działamy wbrew sobie i swojej naturze, ciężko będzie nam osiągnąć cel, nie mówiąc już o posiadaniu motywacji.

nowy.były.com.pl

Decyzje musimy podejmować w zgodzie z samym sobą. W tym wypadku motywacja będzie czymś naturalnym. Jedyną przeszkodą w realizacji celów stanowimy my sami. Obawa przed porażką wiąże się z dotychczasowymi wyobrażeniami o nas samych. Warto wziąć jednak pod uwagę fakt, że wyobrażenia te odnoszą się do sytuacji, w których nie posiadaliśmy motywacji, gdyż nie sprawiały nam one przyjemności. Sprawa wygląda zupełnie inaczej, gdy wykonujemy czynności zgodne z naszymi celami. Możemy mieć pewność, że ujawnią się wtedy cechy, o których nie mieliśmy dotychczas pojęcia.

www.101filmow.pl